Tjänster

ImpQ AB är specialister på Testledning, Testautomatisering och Testcoachning samt Testning. Vi förbättrar kvalitet.

Testledning

Styr arbetet med att testa nya datasystem, bidrar med ett helhetsperspektiv.

Testautomatisering

Få ned kostander för underhåll, stärk kvaliteten i applikationer samt digitala tjänster.

Testcoachning

Coachning, stöttning samt vägledning inom Testning.

Testning

Säkerställer så att det är bra kvalitet på programvaran på datorer.

Krav- och verksamhetsanalys

Strukturerad samt objektiv genomlysning av organisation.

Frontend utveckling

Arbete med det främre lagret på en webbplats, säkerställande så att allt fungerar.

Q&A programvara

Onlineprogramvara som försöker svara på frågor som ställs av användare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vill du veta mer om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss.